საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საგანმანათლებლო შეხვედრა პრეზენტაცია

იხილეთ პრეზენტაციის სრული პროგრამა.